USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO
Aby wykupić Usługę Wsparcia Technicznego należy:
-skontaktować się z działem obsługi klienta biuro@smok.net.pl w celu otrzymania oferty wraz z faktura pro-forma
-dokonać zapłaty na podstawie otrzymanej faktury pro-formaREGULAMN USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO
1.Usługa Wsparcia Technicznego obejmuje udzielenie porad technicznych w zakresie obsługi aplikacji Monitor GPS i Rejestr GPS
2.Usługa Wparcia Technicznego dla użytkowników aplikacji jest świadczona za opłatą.
3.Usługa Wsparcia Technicznego zrealizowana jest za pomocą konsultacji telefonicznych pod numerem 012-657-35-88
4.W skład Usługa Wsparcia Technicznego nie wchodzi:
a)Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji
b)Rozszerzenie funkcji oprogramowania lub dokonywania w nim zmian na życzenie użytkownika
c)Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w siedzibie Użytkownika.
5.Użytkownik, który wykupi Usługa Wsparcia Technicznego zobowiązany jest to wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do kontaktów z serwisem wsparcia technicznego, posiadającą wystarczającą wiedze techniczną dotycząca zarówno użytkowanego sprzętu jak i oprogramowania by możliwa był efektywna komunikacja z konsultantem serwisu wsparcia technicznego.
6.Użytkownik winien zanim skorzysta z Usługa Wsparcia Technicznego skorzystać z dostępnej dokumentacji i pomocy zamieszczonej w aplikacji.
7.Użytkownik ponosi wszelkie opłaty komunikacyjne związane z dostępem do niniejszej usługi.
8.ELTE GPS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność za błędną prace aplikacji związaną z oprogramowanie zainstalowanym na komputerze użytkownika jak również za błędy w aplikacjach niebędących własnością ELTE GPS Sp. z o.o. , a zwłaszcza za niewłaściwą współprace aplikacji z programami, które nie zostały określone jako kompatybilne do współpracy z aplikacją.
9.Usługa Wsparcia Technicznego oferowana jest w ryczałtowym pakiecie rocznym w cenie określonej w ofercie.
10.Okres obowiązywania Usługa Wsparcia Technicznego rozpoczyna się z chwilą rzeczywistej zapłaty Użytkownika za usługę.
11.Dodatkowo dla wszystkich korzystających z Usługa Wsparcia Technicznego ELTE GPS Sp. z o.o. w ramach zryczałtowanego pakietu udostępnia raz na 3 miesiące możliwość osobistej konsultacji w siedzibie ELTE GPS.
12.Wykupienie Usługa Wsparcia Technicznego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Usługa Wsparcia Technicznego.
pobierz wersje do wydruku w pdf


Elte GPS Sp. z o.o.